DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

Ciągle rosnące wymogi co do jakości owoców stawiają coraz większe wymagania dla urządzeń chłodniczych. Dlatego na potrzeby takich obiektów opracowaliśmy specjalną grupę urządzeń. W celu zapewnienia jak najbardziej optymalnych warunków przechowalniczych proponujemy zastosowanie inwerterów (falowników) w celu najbardziej dokładnej kontroli punktu pracy chłodnicy. Dodatkowo dla systemów przechowalniczych oferujemy układy regeneracyjne, które powodują wzrost sprawności takich urządzeń nawet o 30% w stosunku do innych urządzeń, które są oparte na elektronicznym wtrysku czynnika (elektroniczny zawór rozprężny). Na potrzeby takich obiektów opracowaliśmy również specjalny system sterowania, który między innymi zapewnia:

  1. Utrzymanie stałej delty na chłodnicy bez względu na temperaturę panująca w komorze.

  2. Automatyczny dobór rodzaju odtajania w zależności od temperatury komory.

  3. Inteligentne sterowanie funkcją mieszania powietrza. System nie tylko dokonuje mieszania w określonych cyklach czasowych, ale również kontroluje rozbieżność temperatur w komorze i załącza wentylatory celem wyrównania tej różnicy.

  4. Kolorowy panel dotykowy.

  5. Rejestrator temperatury (w opracowaniu)

  6. Automatyczne obniżanie temperatury w komorze (w opracowaniu)

  7. Funkcja ograniczenia temperatury na wylocie chłodnicy (zapobiega zbyt niskiej temperaturze na wylocie chłodnicy)

 

Image

To tylko niektóre funkcje naszego systemu.

Oferujemy również specjalne wykonanie komór na potrzeby producentów pomidorów. Urządzenia te są dobrane tak, aby umożliwić osiągnięcie maksymalnej sprawności przy temperaturze komory około 14 stopni i wysokich temperaturach otoczenia. Dokładny dobór urządzeń do tych warunków pracy, powoduje nawet ponad 50% spadek kosztów energii elektrycznej, w stosunku do urządzeń standardowych. Jako ciekawostka - urządzenia, które są dobrane dla temperatur komory powyżej 10 stopni niejednokrotnie są również tańsze w zakupie.

Copyright © Modecon. All Rights Reserved.