Image

DLA SZKÓŁKARZY

       Jako jedni z pierwszych na terenie Polski, oferujemy wykonanie specjalistycznych komór chłodniczych na potrzeby szkółkarzy. Komory te sprawdziły się już w wielu krajach. Pozwalają na utrzymanie bardzo wysokiej wilgotności powietrza bez potrzeby stosowania nawilżaczy. Zmniejszona do minimum konieczność nawilżania, powoduje znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zmniejsza ryzyko chorób materiału szkółkarskiego.

       Są to komory z tak zwanym zimnym sufitem. Komora taka składa się z dwóch przestrzeni chłodniczych. Przestrzeń zasadnicza, gdzie jest przechowywany materiał szkółkarski, oddzielona jest od od przestrzeni, w której znajduje się chłodnica powietrza. Dzięki temu odizolowaniu, wilgoć zawarta w atmosferze zasadniczej komory chłodniczej, nie jest zabierana poprzez chłodnice powietrza. Zmniejsza się również zasadniczo ilość odtajań chłodnicy powietrza. Wilgotność w tamtej przestrzeni jest bardzo niska, dzięki czemu w dużo mniejszym stopniu następuje szronienie chłodnicy.

       Rozdział na dwie komory powoduje jednak trudności z odpowiednim sterowaniem urządzeniem. Dlatego na potrzeby tego sterowania opracowaliśmy specjalny system, który kontroluje temperaturę komory zasadniczej i na tej podstawie odpowiednio steruje urządzeniami chłodniczymi. System ten można rozbudować o wiele modułów. Do systemu dostępne są moduły pomiaru oraz kontroli wilgotności powietrza, moduł sterowania inwerterowego oraz moduł inteligentnego odtajania, który dokonuje pomiaru warstwy lodu zalegającego na chłodnicy i na tej podstawie załącza cykle odtajania.
       W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.

Image
Copyright © Modecon. All Rights Reserved.