Falowniki

Falowniki

Głównym celem zastosowania falownika jest uzyskanie płynnej regulacji wydajności chłodniczej (mocy sprężarki). Szczególne znaczenie ma, to jeśli jedna sprężarka obsługuje 2 lub więcej komór chłodniczych. Oferowane rozwiązanie pozwala wtedy na jednoczesną pracę wszystkich komór obsługiwanych poprzez daną sprężarkę.

Jednak zastosowanie falownika niesie również wiele korzyści w przypadku pojedynczych komór (osobna sprężarka na każdą komorę).
Są to między innymi:
  • Brak konieczności stosowania układów kompensacji mocy biernej. Układy chłodnicze gdzie sprężarka oraz skraplacz zasilane są za pomocą falowników, posiadają bardzo mały pobór mocy biernej. Dzięki tej właściwości nie musimy stosować dodatkowych kosztownych systemów kompensacji mocy biernej.
  • Łagodny rozruch sprężarki. Brak uderzenia prądowego. Właściwość ta bardzo korzystnie wpływa na obciążenie instalacji elektrycznej. Dodatkowo powolny rozruch sprężarki wpływa korzystnie na jej żywotność.
  • Szybkie osiągniecie właściwego punkt pracy. Układy chłodnicze, w których nie zastosowano falownika, osiągają właściwy punkt pracy dopiero nawet po kilku minutach. Zastosowanie falownika oraz odpowiedniego systemu sterowania pozwala osiągnąć odpowiedni punkt pracy już po kilkunastu sekundach. W układach chłodniczych gdzie zastosowano falowniki, możemy zaobserwować spadek zużycia energii elektrycznej na poziomie 12%-25% mniej aniżeli w klasycznych rozwiązaniach. Największe oszczędności uzyskujemy w okresie zimowym oraz w sytuacjach gdzie występują częste starty urządzenia. W okresie letnim dużym atutem może okazać się możliwość ograniczenia maksymalnej wydajności chłodniczej sprężarki. Dzięki tej właściwości możemy zapobiec przeciążeniu układu i jego awaryjnemu wyłączeniu.
Copyright © Modecon. All Rights Reserved.