Regeneracja / odzysk ciepła

Regeneracja / odzysk ciepła

Podczas projektowania układów chłodniczych bardzo duży nacisk kładziemy na zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów użytkowania urządzeń chłodniczych. Na takie potrzeby opracowaliśmy specjalny system regeneracyjny, który pozwala na podniesienie sprawności sprężarki chłodniczej nawet aż o 25-30%.

Dla przykładu wydajność chłodnicza sprężarki BITZER 4CES-6Y wynosi 13,47kW. Natomiast z systemem regeneracyjnym wydajność ta wzrasta do 16,3 kW przy tym samym poborze prądu. Jest to wzrost mocy chłodniczej o 21%. Parametry te zostały podane dla czynnika R134a i dla temperatury skraplania +40OC i temperatury parowania -5OC. System regeneracyjny nie tylko pozwala na duże oszczędności energii elektrycznej, ale również powoduje wzrost mocy sprężarki, co bardzo korzystnie wpływa na pracę urządzeń w okresie jesiennym.
Drugi rozwiązaniem oferowanym przez naszą firmę są systemy odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych. Systemy te co prawda nie powodują bezpośredniego spadku poboru energii elektrycznej. Jednak ich zastosowanie powoduje to, iż ciepło, które jest wytwarzane przez agregat chłodniczy, nie marnuje się, lecz jest wykorzystywane do innych celów. Możemy rozróżnić 2 systemy odzysku ciepła: Odzysk całkowity oraz odzysk częściowy. Odzysk całkowity pozwala na odzyskanie całego ciepła wytworzonego poprzez urządzenia chłodnicze. Jednak systemy te są bardziej złożone aniżeli systemy częściowego odzysku ciepła. Przy częściowym odzysku ciepła możemy uzyskać wodę użytkową o temperaturze ponad 50OC. W przypadku komór na owoce i warzywa okresie jesiennym odzyskane ciepło może być wykorzystane np. do dogrzewania pomieszczeń gospodarczych lub do uzyskania ciepłej wody użytkowej.
System regeneracji oraz odzysku ciepła możemy łączyć z sobą, co powoduje jeszcze większe oszczędności energii elektrycznej. W obu przypadkach o prawidłowość całego procesu dba specjalne zaprojektowany przez naszą firmę sterownik. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie maksymalnej sprawności proponowanych systemów.

Copyright © Modecon. All Rights Reserved.