Jak działa pompa ciepła?

Najważniejszymi elementami pompy ciepła jest sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik i oczywiście czynnik roboczy czyli ciecz.  Czynnik roboczy w jednostce zewnętrznej pobiera ciepło z otoczenia, przez co zmienia stan skupienia z cieczy na gaz. Następnie trafia do sprężarki, gdzie wzrasta ciśnienia a przez to również jego temperatura. Na kolejnym etapie czynnik roboczy w postaci gazowej trafia do skraplacza, gdzie następuje zmiana stanu skupienia z fazy gazowej na ciekłą i oddaje ciepło do instalacji, a cykl rozpoczyna się na nowo. 

SYSTEM SPLIT

Na schemacie przedstawiono powietrzną pompę ciepła z jednym obiegiem grzewczym. Jest to jeden z najprostszych rozwiązań, dla niewielkich obiegów grzewczych, nie wymagających stosowania skomplikowanych systemów. Na rysunku możemy zobaczyć, iż powietrzna pompa ciepła odpowiada za przepompowanie wody przez zład obiegu grzewczego, natomiast zawór przełączający na zmianę kieruje nagrzaną wodę na obieg grzewczy lub ciepłą wodę użytkową w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa domowego lub mieszkańców.

Image
Image

Na poniższym schemacie powietrzna pompa ciepła poprzez zawór przełączający na zmianę nagrzewa zasobnik ciepłej wody użytkowej lub zbiornik buforowy w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa domowego lub mieszkańców. Poniżej przedstawiono jeden obieg grzewczy, który dzięki pompie obiegowej przepływa woda przez system ogrzewania podłogowego.

Na poniższym schemacie mamy pokazaną powietrzną pompę ciepła, która poprzez zawór przełączający steruje obiegami ciepłej wody. Pompa ciepła jest inteligentnym systemem, który za pomocą odpowiedniej konfoguracji ogrzewa zasobnik ciepłej wody użytkowej lub zbiornik buforowy w zależności od zapotrzebowania. Po nagrzaniu zbiornika buforowego woda jest kierowana na dwa obiegi grzewcze w których może być zupełnie inna temperatura, odpowiada za to zawór trójdrogowy mieszający, który przygotowuje nam temperaure wody jaką potrzebujemy. Przy obu obiegach grzewczych zastosowano pompę, która powoduje cyrkulację wody.

Image
Image

(SYSTEM BIWALETNY)

Na schemacie powietrzna pompa ciepła współpracuje w układzie biwalentnym z kotłem gazowym. Oba systemy ze sobą współgrają, aby zapewnić komfortową temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, nawet w najmroźniejsze dni roku. Na schemacie przykładowej instalacji zastosowano zasobnik na ciepłą wodę użytkową oraz zbiornik buforowy zapewniający centralne ogrzewanie. Instalacja została podzielona na dwa obiegi grzewcze. Przy zastosowaniu pompy ciepła najlepszym rozwiązaniem, jest ogrzewanie podłogowe, które w tym przypadku będzie najbardziej ekonomiczne oraz efektywne. Połączenie pompy ciepła z piecem gazowym (lub innym alternatywnym źródłem ciepła) oraz odpowiednia konfiguracja systemów zapewnia wzajemną współpracę oraz wspieranie się układów. W tym systemie pompa ciepła może współgrać z innym źródłem ciepła na dwa sposoby. W pierwszym wariancie pompa ciepła pracuje do wyznaczonej temperatury zewnętrznej np. -10, a przy niższej załącza się kocioł gazowy. Mamy również możliwość synchronizacji obu urządzeń, aby wzajemnie się wspierały. Działa to w ten sposób, iż gdy pompa ciepła nie zaspokaja potrzeb mieszkańców wtedy automatycznie zostaje włączony kocioł gazowy.

SYSTEM ALL IN ONE

Powietrzna pompa ciepła ukazana na schemacie funkcjonuje w systemie „All in one”, jest rozwiązaniem integrującym w jednej obudowie moduł hydrauliczny niezbędny do ogrzewania centralnego oraz ciepłej wody użytkowej. Priorytetem pompy ciepła jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a następnie system sam przełącza się do przygotowania buforu ciepła i ogrzania obiegu grzewczego. Jest to doskonałe rozwiązanie dla małego gospodarstwa domowego. Przy mniejszych instalacjach system może również działa bez buforu ciepła.

Image