Sterowanie

Sterowanie

Sterowanie

Większość osób tak naprawdę nie docenia zastosowania odpowiedniego systemu sterowania. W większości przypadków oferowane jest jedno rozwiązanie, które ma być lekiem na wszystko. Tak niestety nie jest, ponieważ system sterowania to nie tylko sterownik temperatury i elektroniczny wtrysk czynnika. Tak samo ważne jest zadbanie o pozostałe parametru pracy układu chłodniczego.
Nasza firma oferuję w tej sprawie duży wybór rozwiązań. Począwszy od prostych systemów sterowania, gdzie największe znaczenie ma cena układu, poprzez bardziej rozbudowane rozwiązania oparte na uniwersalnych systemach oferowanych poprzez firmy dostarczające automatykę chłodniczą, a skończywszy na systemach opracowanych poprzez naszą firmę. Systemy opracowane poprzez naszą firmę są w ciągłym rozwoju i stworzone zostały głównie na potrzeby komór chłodniczych do owoców i warzyw. Przewaga opracowanego przez nas systemu jest taka, iż został on opracowany specjalnie pod konkretne rozwiązanie. W takim przypadku nie ma kompromisów, które są obecne przy rozwiązaniach standardowych.
Image
Funkcje, które wyróżniają nasz system na tle innych rozwiązań:
Wbudowana funkcja sterowania falownikiem. System automatycznie dostosowuje wydajność sprężarki do warunków panujących w komorze. Dzięki temu jest ciągle utrzymywana największa możliwa sprawność sprężarki chłodniczej, a co za tym idzie to i całego układu chłodniczego.
  • Elektroniczny wtrysk czynnika. Rozwiązanie znane od dawna. W swoich systemach bazujemy głównie o elektroniczne zawory krokowe. Rozwiązanie to pozwala na duży zakres regulacji oraz nie powoduje uderzeń hydraulicznych, które są znane z zaworów pulsacyjnych. Brak uderzeń hydraulicznych bardzo pozytywnie wpływa na żywotność układu rurociągów. W systemach z zaworem pulsacyjnym rurociągi są poddawane dużym obciążeniom (tz trzepanie), co może doprowadzić do częstszych awarii i wycieków czynnika chłodniczego.
  • Odtajanie. Jest to jeden z najbardziej energetycznych cykli w procesie chłodzenia. Oferowane przez nas rozwiązanie aktualnie potrafi zapewnić automatyczny wybór rodzaju odtajania zależnie od temperatury w komorze chłodniczej oraz regulować częstość cykli w zależności od obciążenia układu. Aktualnie trwają prace nad rozbudowaniem systemu o czujnik oblodzenia chłodnicy. Pozwoli to na optymalny dobór cykli odtajania.
  • Mieszanie powietrza. Funkcja konieczna, a jednak w większości przypadków niedoceniana przez producentów sterowników. Implementowana jest tylko w droższych rozwiązaniach. W naszym sterowniku ta funkcja oprócz standardowego cyklicznego załączania wentylatorów oferuję również możliwość wyrównywania temperatury w komorze chłodniczej. Polega to na tym, iż jeśli sterownik odnotuje dużą różnicę temperatury pomiędzy temperaturą na górze komory a temperaturą na dole, załączy wtedy wentylatory celem wyrównania tych temperatur. Jeśli rozbieżność temperatury nie osiągnie punktu nastawy, wtedy zostanie wykonany czasowy cykl mieszania powietrza.
  • Panel sterujący. Posiadamy 2 rozwiązania odnośnie komunikacji z użytkownikiem. Pierwsze z nich to wyświetlacz graficzny o niskiej rozdzielczości, który umożliwia tylko wyświetlanie w dwóch kolorach. Drugie rozwiązanie oparte jest o 7-calowy ekran dotykowy. Rozwiązanie to jest aktualnie w fazie rozwojowej. Zapewnić ma ono również zdalny nadzór nad komorą chłodniczą.
  • Ograniczenie temperatury nawiewu. Funkcja ma na celu ograniczenie minimalnej temperatury która może pojawić się na wylocie chłodnicy. Zastosowanie tej funkcji pozwala na ograniczenie wahań temperatury w górnej części komory chłodniczej.